Marta Jordi Taltavull

ArcSantMartíMenorca

Arc de Sant Martí vist des de Menorca. El fenenomen físic associat a l’arc de Sant Martí ha estat molt difícil d’explicar històricament, constituint un dels grans enigmes de la òptica física des de finals de segle XIX fins als anys 1920s (Font: http://www.panoramio.com/photo/44972258).

Investigadora predoctoral

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Boltzmannstraße, 22
14195 Berlín

Interessos de recerca

Història de la òptica física des de la segona meitat del segle XIX fins als anys 1920s, en el període de transició entre les teories òptiques basades en l’éter i l’anomenada revolució quàntica.

Dinàmica de transformació del coneixement. Com s’origina nou coneixement a partir de l’antic. En particular, com estructures de l’anomenada física clàssica entren a formar part essencial de la física quàntica, tot i ser considerats dos sistemes de coneixement sovint incompatibles.

Paper de la pràtica experimental en la generació de nous conceptes teòrics en la física.

Publicacions recents

Contribucions a congressos (darrers tres anys)

  • “El átomo de Bohr: entre los saltos cuánticos y la dispersión continua de la luz”, en ocasió del taller “El modelo atómico de Bohr y su trascendencia: 1913-2013” (L’Havana), 27 – 29 novembre 2013
  • “Negotiating the boundaries between classical and quantum physics before 1925”, en ocasió de la 24th International Conference of History of Science, Technology and Medicine (Manchester), 21-28 juliol 2013
  • “Robert W. Wood: The American small boy who never grew up”, en ocasió de la 5th Meeting of the European Society of the History of Science (Atenes), 1-2 novembre 2012
  • “Staying tuned: Representations of resonance between acoustic and optics in the late 19th century”, en ocasió de la HSS 2011 Annual Meeting (Cleveland), 3-6 novembre 2011