Josep Pla i Carrera

Professor Eméritpla_i_carrera

Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística
Facultat de Matemàtiques
Gran Via, 585
08007 Barcelona
jpla@ub.edu

Interessos de recerca

Història de la matemàtica grega.

Publicacions recents

  • Reflexions d’un neófit en didàctica de la matemàtica. Nou Biax, 31 (2011).
  • El teorema de Gödel. RSME, 2012.
  • Euclides. RBA, 2012.
  • El teorema de Gödel. Revista de la Reial Acadèmia de Doctors, 1 (2014), p. 180-211.
  • Lagrange. In Memoriam. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques. Acceptat i pendent de publicació, 2014.
  • Història de la matemàtica. Primera part. Egipte i Mesopotàmia, 450 pàgines. Pendent de publicació. IEC, 2014.