Jaume Sastre Juan

Professor associat
Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència
Facultats de Filosofia i de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona
jsastre@ub.edu