Àngela Garcia Lladó

Professora associada
Departament de Didactica de les Ciències Experimentals i Matemàtiques
Mundet, Campus Mundet, Llevant, Pl. 1a
Passeig Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
angela.garcia@ub.edu