M3D.1. Exercicis de morfologia: tercera declinació