Hesperia Latina: Llatí en línia/Lèxic Llatí
   
Podeu fer cerques en el lèxic. Per exemple 'ad', 'flumen' ... :

Lema