Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics; Despatx 3601 B
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Tlf: (34) 93.312.51.00/(34) 93.312.58.09 ; Fax: (34) 93.402.13.62
Direcció del Curs: Dr. Guillem Feixas

EXPERT EN HIPNOSI CLÍNICA

DOCÈNCIA

El curs està organitzat en 12 seminaris monogràfics que tracten diferents aspectes de la hipnosi clínica o de les seves aplicacions.

 

AVALUACIÓ

A més a més de l'assistència, els diferents professors proposaran tasques i/o treballs que l'alumne haurà de realitzar i lliurar en les dates establertes.

Això com la realització d'un Treball Final Tutoritzat (0,5 credits).

L'acompliment satisfactori d'aquests requisits donarà lloc a un títol d'Expert.

 

Pre-inscripció oberta
Matrícula: setembre - octubre 2018

Presentació

Pla d'Estudis

Inscripció i Matrícula