Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics; Despatx 3601 B
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
Tlf: (34) 93.312.51.00/(34) 93.312.58.09 ; Fax: (34) 93.402.13.62
Direcció del Curs: Dr. Guillem Feixas

EXPERT EN HIPNOSI CLÍNICA

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Requisits:

  • Llicenciatura o Grau en Psicologia o Medicina i Diplomatura o Grau en Infermeria (o menys d'un 10% de crèdits pendents).

Places:

  • 20 atorgades d'acord amb els mèrits expressats en el currículum, si és necessari es realitzarà una entrevista personal. (Es valorarà l'ordre d'inscripció).

Preinscripció:

  • Període: OBERTA
  • Documentació: fotocòpia compulsada del títol, Currículum, 2 fotografies i fotocòpia del DNI

  • Lloc: Secretaria del Curs

Matrícula:

  • Període: setembre - octubre 2019
  • Preu de la matrícula: 1.950 € (taxes de gestió acadèmica de la Universitat de Barcelona no incloses)

  • Lloc de matriculació: Secretaria del Curs

Assegurances:

Tots els alumnes, a excepció d'aquells que ja tinguin contractada de manera permanent una pòlissa per compte propi, hauran de subscriure obligatòriament la pòlissa d'assegurances que figura en la matrícula oficial.

 

DIRECCIÓ I SECRETARIA DEL CURS

Direcció del Curs:

Secretaria del Curs:

    Horari: Dilluns a dijous de 10 a 14h / dilluns i dijous tarda de 15 a 19h / divendres de 15 a 18h

    

Facultat de Psicologia.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Despatx 3601 B

Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Telèfon:

  • Direcció:   (34) 93.312.51.00

  • Secretaria: (34) 93.312.58.09

Fax: (34) 93.402.13.62

 

 

 

 

Pre-inscripció oberta
Matrícula: setembre - octubre 2018

Presentació

Pla d'Estudis

Docència i Avaluació