GRUPO DE INVESTIGACIÓN: DHIGECS (DIDÁCTICA DE LA HISTORIA LA GEOGRAFÍA Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES) Universitat de Barcelona

DIDPATRI. Didactica y Patrimonio
Universitat de Barcelona

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA (AQU)
(Generalitat de Catalunya)

CONSELL SUPERIOR D'AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU
(Generalitat de Catalunya)

DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Universitat de Barcelona

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE PROFESORADO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

AEHG (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORADO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA)

EUROCLIO, the European Association of History Educators