PÁGINA PROFESIONAL DE JOAQUÍN PRATS

jprats web

 

Catedrático de Didáctica de la Historia
Universidad de Barcelona
Campus Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron 171
08035 Barcelona (España)
Email: joaquimprats1 @ gmail.com
Tel: 934035092

WEB HISTODIDÁCTICA

 

logo UB prats

Joaquim Prats Cuevas és doctor en Història Moderna i catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialitzat en la Didàctica de la Història, en l'Anàlisi dels Sistemes Educatius i en la Història de les Universitats. Abans havia estat professor titular d'universitat d'Història Moderna a les universitats de Barcelona i de Lleida i, anteriorment, catedràtic de Batxillerat (1974-1983) i director de l'Institut de Batxillerat Eugeni d'Ors de Badalona.

Doctor "Honoris Causa" per la Universitat de Murcia. (Investidura 25 abril 2016)

En l'àmbit de la recerca és director del programa de doctorat de Didàctica de les Ciències, les llengues, les Arts i les Humanitats de  l'Escola de Doctorat de la de la Universitat de Barcelona. També és director del grup de recerca de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHIGECS), grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya. Ha dirigit nombroses tesis doctorals i projectes de recerca.

Compta amb més de cent cuaranta publicacions científiques o de divulgació acadèmica sobre Didàctica de la Història, Sistema Educatiu i Història Moderna. Ha format part de diversos grups de renovació pedagògica en el camp de l'ensenyament de la Història (Germanía 75, Historia 13-16, Eidos: Didáctica de la Historia del Arte, etc.).

Actualment es membre de la Junta Consultiva de la Universitat de Barcelona. Ha ocupat nombrosos càrrecs acadèmics. Ha presidit la Comissió d'Innovació Docent de l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona i ha estat director del Campus Virtual d'Educació de la UB-Virtual. Ha estat membre del claustre de la Universitat de Barcelona, de la Comissió de Política Científica, de la Junta de Govern, vicepresident de l'Estudi General de Lleida (Divisió VI de la UB), director del departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UB (1995-2001), cap de Formació del Professorat de l'ICE de la UB i altres càrrecs de responsabilitat en aquesta universitat.

També ha estat avaluador extern de projectes de recerca (ANEP, AGAUR, COLCIENCIAS de Colòmbia, ANPCT d'Argentina, IBE-UNESCO, així com d'altres institucions i universitats), i ha estat membre de la Comissió Nacional d'Acreditació de Professors Titulars d'Universitat, de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques, d'ANECA (BOE 14-XII-2007).

És codirector de les revistes: Iber. Didáctica de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (AULA), Història Social, i de la publicació anual Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de investigación. I, també, director de la col·lecció de llibres Milenio-Educación, i director científic de la col·lecció de llibres de divulgació Biblioteca Básica de la Historia (Anaya), amb més de cent títols publicats.

En relació amb les noves tecnologies ha estat: coordinador d'Història de l'enciclopèdia electrònica ENCARTA (versió castellana) de Microsoft des de la primera edició (1997) fins a la finalització del projecte (2004). Director acadèmic de l'equip que ha elaborat els continguts de les webs educatives de la Fundació La Caixa: www.sidasaberayuda.com i www.euroaventura.net. I també, director de l'elaboració de jocs informàtics de caràcter educatiu (Projecte ARCS).

ALTRES MÈRITS NO ACADÈMICS

Ha estat president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) de Sepbre de 2008 fins a juny de 2013.

Abans, però, ha ocupat els càrrecs de: Secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, cap de Serveis Territorials d'Ensenyament (delegat provincial) de Barcelona durant els primers anys de la Generalitat, sotsdirector general de Formació del Professorat del Ministeri d'Educació i Ciència (1988-1993).

Ha estat, també, president durant cinc anys, del Center for European Education a Espanya, vinculat a la Comissió Europea; vicepresident durant cinc anys de l'Associació Espanyola de Professorat d'Història i Geografia, membre de patronats de diverses fundacions (Cercle d'Economia, Catalunya/Europa, Institut de Formació Contínua de la UB, etc.); integrant de diversos jurats per atorgar premis o beques (Batec, Pallach, Rosa Sensat, Fundació La Caixa, etc.); membre de diverses delegacions espanyoles per a l'estudi de temes relacionats amb la formació del professorat: Itàlia i Alemanya (Fundació Neuman), Japó (Consell d'Europa), França (Programa Arion), Mèxic i Xile (convidat pels respectius ministeris d'educació).

També ha estat el representant espanyol en diversos fòrums i institucions: Assemblea d'Educació de l'OCDE, Consell rector del programa PISA, comissions d'educació del Consell de Ministres de la Unió europea, Consell d'Europa, etc.

ALGUNES DADES DEL CURRICULUM

 

PUBLICACIONS (267) Número de publicaciones por tipologia

ARTICLES CIENTÍFICS O DE DIVULGACIÓ ACADÈMICA

94

LLIBRES O CAPÍTOLS DE LLIBRES DE CONTINGUT CIENTÍFIC Y ACADÈMIC

72

LlIBRES DE TEXT I MATERIALS DIDÀCTICS  58
ALTRES PUBLICACIONS (articles en premsa o revistes de divulgació, entrevistes etc.)   43
TOTAL PUBLICACIONS ( Al mes de juny de 2017)  267

 

TESIS DOCTORALS
Dirigides  17
Participació a tribunals de tesis doctorals 78
PARTICIPACIÓ EN REVISTES CIENTÍFIQUES O COL·LECCIONS DE LLIBRES
Participació actual en consells científics de revistes 11
Codirecció de revistes (3) y direcció de col·leccions de llibres (vigents)(2)   5

 

PROJECTES DE RECERCA


VIGENTS

Desarrollo de la formación sociopolítica para na ciudadanía democrática: diseño e implementación de materiales didácticos en Ciencias Sociales. (I+D+I) Años 2016-2018

La millora de la formació inicial del professorat a l'àrea de les ciències socials a través de la formació científica i el disseny de materials per a grups interactiusAños: 2014-2017


 

 

22 (projectes competitius  i contractes)

 

TRAMS DE DOCÈNCIA 8
TRAMS DE RECERCA (CENAI) 4
TRAMS DE RECERCA (AUTONÒMICS) 3
TRAMS DE GESTIÓ (UB) 1

VID.: Currículum complert