Búsqueda por año: 2007

ANÀLISI DELS ESPAIS DE PRESENTACIÓ ARQUEOLÒGICS DE L'EDAT DEL METALLS

Aplicaciones didácticas de la realidad virtual al Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI).

CANVI I CONTINUÏTAT: CONCEPTES CLAU EN L’ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

Didáctica de la historia humanística: explorar el concepto de lugar en la ciudad postindustral.

Estrategias de formación de profesores universitarios para el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TICS) a partir del sistema de aprendizaje Let me learn.

FORMACIÓ D'EDUCADORS EN CIUTATS HISTÒRIQUES EN EL MARC DE L'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT. ESTUDI DE CAS DEL PROGRAMA D'EDUACIÓ AMBIENTAL I CONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE GIRONA

Historia, identidad y proyecto.

La creatividad una herramienta efectiva en el proceso pedagógico.

La enseñanza de la guitarra barroca solista.

La representación del tiempo histórico en los libros de texto de primero y segundo de la enseñanza secundaria obligatoria.

Las condiciones del cambio en la enseñanza de la geografía.

LES FONTS PRIMÀRIES A L'ENSENYAMENT. LES RELACIONS ENTRE EL MON ESCOLAR I L'ARXIU.

Pensamiento histórico y aprendizaje conceptual en 6to de primaria.

PENSAMIENTO HISTÓRICO Y APRENDIZAJE CONCEPTUAL EN 6º DE PRIMARIA.

Sociogénesis de la didáctica de las ciencias sociales.

Una propuesta didáctica de investigación.