Búsqueda por director: HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier

ESTRATÈGIES I RECURSOS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN MUSEOGRAFIA.

LES ACTIVITATS D'APRENENTATGE, CATALOGACIÓ I APLICACIÓ A L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA A PRIMÀRIA.

DIDÀCTICA DEL PATRIMONI.

Didáctica del patrimonio.

MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ APLICADES A LA RECERCA I INTERPRETACIÓ DE CAMPS DE BATALLA