Búsqueda por director: VILÀ VALENTÍ, Joan

L’ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA A L’E.G.B., UNA DISFUNCIÓ ENTRE LA TEORIA I LA PRÀCTICA (ASTURIAS 1970-1982).

Métodos visuales e imágenes en la enseñanza de la geografía.

Problemes actuals de la didàctica de les ciències socials a les escoles de mestres de Catalunya, davant la reforma educativa.

Perfil dels professors de geografia dels instituts de batxillerat de Catalunya.