Què saben i què han après les estudiants de mestra de Primària per ensenyar ciències socials

Autor: RIERA I PIFERRER, Francesc

Aquesta investigació descriu, analitza i valora els aprenentatges realitzats per tres estudiants de 3r curs de Magisteri de l’especialitat d’Educació Primària per ensenyar ciències socials. Intenta esbrinar quin és l’impacte del programa de Didàctica de les Ciències Socials i del Pràcticum de la seva formació inicial, per capacitar-les per ensenyar l’àrea de Coneixement del Medi Social i Cultural de Primària. Per això s’analitzen primer les representacions prèvies que tenen aquestes estudiants de les ciències socials i del seu ensenyament-aprenentatge i es detecten en començar el curs coneixements i habilitats necessàries per ensenyar aquesta matèria. Aquestes representacions i coneixements inicials són contrastats amb les representacions i coneixements finals, per analitzar-ne els canvis i els aprenentatges realitzats.

Universidad UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Año 2004
Director PAGÈS BLANCH, Joan
Codirector
Localización UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA, LA LITERATURA I LES CC. SOCIALS
Investigación Profesionalidad docente
Temática Historia
Geografía
Tribunal