LES FONTS PRIMÀRIES A L'ENSENYAMENT. LES RELACIONS ENTRE EL MON ESCOLAR I L'ARXIU.

Autor: CALZADA I OLIVELLA, Maria

Es tracta d'una recerca que vol conèixer la realitat de la relació entre el món dels arxius i el món escolar, bàsicament a l’Ensenyament Secundari. La investigació pretén esbrinar quina ha estat aquesta relació i com ha afectat al món de la didàctica i a la construcció de la identitat de l’alumnat. El marc teòric presenta els referents d’aquest estudi: els arxius, l’ensenyament i la didàctica de la història, des dels aspectes descriptius, legals i teòrics. Pel que fa a la recerca de respostes a l’entorn de les relacions arxiu-escola, s’ha concretat una visió molt general a través de l’experiència de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya, que s’ha complementat amb l’estudi etnogràfic de cas dels Tallers d’Història de Sant Feliu de Guíxols de l’ Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. El camp d’estudi d’aquesta recerca és molt ampli. S’ha dut a terme des del 1999 fins al 2002 en tota la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, als quals s’ha afegit l’experiència de l’Arxiu Departamental de Perpinyà i el de l’Arxiu Històric Nacional d’ Andorra. Amb aquestes fonts, es cobria una visió de l’objecte d’estudi de la recerca de quasi tot l’àmbit català. Alhora, amb l’estudi de l’experiència de tres arxius de la regió Emilia-Romagna d’ Itàlia – Ímola, Mòdena i Bologna-, a més d’experiències dutes a terme en diversos arxius de l’Estat Espanyol, també s’estableix una comparació de tipologies, serveis i produccions entre diverses administracions: Catalunya, l’Estat Francès, l’Estat Espanyol i l’ Estat Italià. La metodologia emprada ha estat diversa, a vegades quantitativa i, segons l’objectiu estudiat, qualitativa. La recollida, l’anàlisi i l’estudi de dades als Arxius, ha permès, primer, crear una base de dades de temes i tipus de material didàctic produït des de la institució Arxiu i els seus fons: el Catàleg de materials “Didàctiques amb Fonts d’Arxiu” consultable als annexos d’aquesta publicació. Amb les enquestes als tècnics s’ha pogut establir una fotografia de l’estat de la qüestió, aspectes materials, personals i dinàmica de la visita a l’ Arxiu per part dels grups escolars. A més de l’enquesta, i ja des de la metodologia qualitativa, l’entrevista als professionals d’arxiu ha servit per matisar i explicitar quines són les actuacions de l’Arxiu envers el professorat i l’alumnat. Amb l’anàlisi i la sistematització de les enquestes i entrevistes s’han creat fonts orals i estadístiques per elaborar gràfiques i percentatges, fonamentals per la reflexió teòrica i la creació de Tipologies dels Serveis Educatius a la Xarxa dels Arxius Comarcals. Els capítols dedicats a l’experiència dels Tallers d’història de Sant Feliu de Guíxols han estat el resultat de l’estudi etnogràfic. S’ha fet un seguiment exhaustiu i directe de totes les activitats dutes a terme durant el curs escolar 2003-2004 del Taller dedicat al Centenari del Port de Sant Feliu de Guíxols. El resultat, la descripció, l’anàlisi i la valoració han servit per establir una definició teòrica del model didàctic dels Tallers d’Història de Sant Feliu de Guíxols. ( pàgina 49 ) A partir d’aquest model, també s’estableix una comparativa de tipologies d’activitats de l’Arxiu de Sant Feliu amb d’altres arxius que han incorporat Serveis Didàctics. Al darrer apartat, s’estableixen unes conclusions finals, per tal de verificar fins a quin punt la investigació dóna resposta a la hipòtesi inicial que l’ha motivat, que s’acompanyen de reflexions sobre el resultat aconseguit. Per últim, en una perspectiva de futur, s’ofereixen possibles vies de treball que aquesta recerca ha obert.

Universidad UNIVERSITAT DE BARCELONA
Año 2007
Director TRIBÓ I TRAVERIA, Gemma
Codirector
Localización
Investigación
Temática
Tribunal BATLLORI OBIOL Roser
CASAS VILALTA Montserrat
TREPAT CARBONELL Cristòfol A.
JORNET BENITO, Núria
ARQUÉ BERTRAN, Maite