Búsqueda por tribunal: BATLLORI OBIOL Roser

La argumentación en el aprendizaje del conocimiento social.

CANVI I CONTINUÏTAT: CONCEPTES CLAU EN L’ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

Transversalidad y disciplinariedad desde la didáctica de las ciencias sociales.

LES FONTS PRIMÀRIES A L'ENSENYAMENT. LES RELACIONS ENTRE EL MON ESCOLAR I L'ARXIU.

FORMACIÓ D'EDUCADORS EN CIUTATS HISTÒRIQUES EN EL MARC DE L'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT. ESTUDI DE CAS DEL PROGRAMA D'EDUACIÓ AMBIENTAL I CONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE GIRONA