Búsqueda por tribunal: CALAF MASACHS Maria Roser

EL CURRICULUM DE CIENCIES SOCIALS A L'ETAPA 12-16 I ELS RESULTATS D'APRENENTATGE EN EL CONTINGUT ESPECIFIC D'HISTORIA.

EL FACTOR DIDÀCTIC EN ELS CENTRES D'INTERPRETACIÓ VIRTUAL: EL CAS D'ATAPUERCA.

EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, UNA FONT PER A L'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA I LES CIÈNCIES SOCIALS

Acciones didácticas en el marco de los museos.

Didáctica de los museos de Asturias, situación actual y de futuro.

ESTRATÈGIES I RECURSOS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN MUSEOGRAFIA.

La formación del profesorado de historia en Chile.

Problemes actuals de la didàctica de les ciències socials a les escoles de mestres de Catalunya, davant la reforma educativa.

Análisis de técnicas de aprendizaje colaborativo on-line (TAC) para la Didáctica de las Ciencias Sociales.