Búsqueda por universidad: UNIVERSITAT DE GIRONA

LA TEORÍA CRÍTICA APLICADA A LA GEOGRAFÍA. L'ÚS DE L'ARGUMENTACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ CONJUNTA DEL CONCEPTE CONFLICTE A DUES AULES DE SECUNDÀRIA.

FORMACIÓ D'EDUCADORS EN CIUTATS HISTÒRIQUES EN EL MARC DE L'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT. ESTUDI DE CAS DEL PROGRAMA D'EDUACIÓ AMBIENTAL I CONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE GIRONA

Els visitants infantils dels museus gironins en el marc duna visita familiar no organitzada

City led international cultural co-operation