Novetats, cursos i conferències
  Docència, Investigació i activitats
  Publicacions
  Segle XVII. Racionalisme...
  Segle XVIII. Il.lustració...
  De 1800 a 1848. Romanticisme...
  Hegel: Articles
  Hegel: Llibres
  De 1848 a 1914. Dissolució de la modernitat...
  Ésser lingüístic i històric de l'home
  De 1914 a la postmodernitat i actualitat
  Macrofilosofia
  Altres interessos
       

Professor titular de filosofia de la Universitat de Barcelona i consultor d'Humanitats de la UOC. Premi Extraordinari llicenciatura (UB), Tercer Premio Final Carrera (MEC) i el Premi Prat de la Riba (IEC). Contactar: mayos@ub.edu o gmayos@uoc.edu, T/ 93 403 79 18 (Secr: 93 403 79 12 y Fax: 93 403 79 13)
Llibres disponibles a Prohom S.L.
prohom@prohomedicions.com
www.prohomedicions.com
Telèfon: 656 878 783

GIRCHE

GRUP INTERNACIONAL DE RECERCA "CULTURA, HISTÒRIA I ESTAT"

Macrofilosofía
Macrofilosofia della Globalizzazione e del pensiero unico de G. Mayos Ed. Lingkua, 2016, pp.. ISBN ebook: 9788498976410. Trad. Cristiano Procentese e Ruben Omar Mantella

MACROFILOSOFIA DELLA GLOBALIZZAZIONE E DEL PENSIERO UNICO
TURBO GLOBALIZZAZIONE E PENSIERO UNICO

- "Ramon Valls (1928-2011): The agonist of " de G. Mayos a Journal of Catalan Intellectual History, Issues 7&8, 2014. Print ISSN 2014-1572 / Online ISSN 2014-1564, p. 85-107.

- "Ramon Valls (1928-2011): el 'nosaltres' agonista" de G. Mayos a Revista d'Història de la Filosofia Catalana, Núm. 7/8, 2014. Print ISSN 2014-1572 / Online ISSN 2014-1564, p. 83-106.

"Reflexió macrofilosòfica sobre la societat de l'oci, del consum, de l'espectacle i del coneixement" de G. Mayos i Teresa-M Sala, i "Oci: una genealogia macrofilosòfica" de G. Mayos, pp. 13-49, a Pensar i interpretar l'oci Teresa-M Sala (coord.) Barcelona: Universitat de Barcelona, 2012.
Considering and interpreting leisure. Pastimes, entertainments, hobbies and addictions in the Barcelona of 1900 (eBook)
Introduccio i "Genealogia de la globalització" de G. Mayos a Globalització i interculturalitat, Gonçal Mayos i Ignasi Serra (eds.), Ramon Alcoberro,Alfonso Bárcena, Norbert Bilbeny, Josep Casol, Joan Lara, Albert Llorca, Sergi Mas, Lluís Roca i Anna Sarsanedas, Barcelona: La Busca, 2011, pp. 21-52.
La Fenomenologia de l'esperit i el seu context macrofilòfic (en el bicentenari)" de G. Mayos en Actes del Primer Congrés Català de Filosofia, Josep Monserrat (ed.), Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, filial IEC, 2011, pp.749-758.
Resum imprès, p. 157.
La Il.lustració
Gonçal Mayos, Barcelona, Editorial UOC, 2006, pp.106.
- Índex // Unes esperances comunes // Què és la Il.lustració
- Els inicis (1688-1723)
- La consolidació (1723-1750) // Triomf i autocrítiques (1750-1774)
- L'inici de les revolucions (1774-1789) // Revolució francesa: entusiasme i por (1789-1806)
Coneixement cultural i històric
G. Mayos en Teoria del Coneixement, F. Núñez (coord.), O. Vilarroya, R. Alcoberro, G. Mayos, J.M. Porta, S. Cardús. Barcelona, UOC, 2007, pp.1-64.

"Postromanticisme? Anàlisi macrofilosòfica del 1874 al 1901" de G. Mayos a Barcelona Quaderns d'Història (Ajuntament de Barcelona), núm. 16: Dilemes de la fi de segleº, desembre 2010, pp. 39-60.
Amb Àngel Duarte "La política a la Barcelona de la Restauració", Martín Rodrigo "El retorn americà", Natàlia Mora "El proletariat industrial", Pilar Vélez "Les arts industrials", Mercè Tatjer "L'eixamplament de l'espai industrial", Isabel Moretó "La bellesa de la Barcelona Moderna", Enric Cassany "Senyals de crisi: la narrativa urbana de la Restauració" i altres. Presentació
.

"Escoles en un context macrofilosòfic i biopolític"" G. Mayos en Josep Goday Casals. Arquitectura escolar a Barcelona de la Mancomunitat a la República, Albert Cubeles i Marc Cuixart (eds.) Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Institut d'Educació, 2008, pp. 29-49.

"Quan les escoles eren palaus" de J.M. Puigvert i Solà a L'Avenç, núm. 341, desembre 2008, pp. 64-68

Raó "de ferro" i neohumanisme. Una análisi macrofilosófica
G. Mayos en Del humanismo al humanitarismo, José Manuel Bermudo (ed.), González, A., Mayos, G., Sáez Mateu, F., Curco, F., Fortanet, J., Sara, N., Patrici, N., Pla, Ll., Pradas, J., Moreno, E., Zùccolo, L., Barcelona, Horsori Editorial, 2006.

La Fenomenologia de l'esperit i el seu context macrofilosòfic (en el bicentenari)
G. Mayos al I Congrés Català de Filosofia, Facultat de Filosofia Univ. Barcelona, el dijous 22 de març 2007, aula 211.

Pensament filosòfic dels 80
G. Mayos al Suplement "Cultura" del periòdic Avui, 30-12-1989, pp. I i II.

 

Què és avui la filosofia?
G. Mayos al Suplement "Cultura" del periòdic Avui, 10-2-1990, pp. I i II.

 

Homo obsoletus. Precariedad y desempoderamiento en la turboglobalización de G. Mayos, Barcelona: Ed. Lingkua, 2016, 128 pp. ISBN-13: 978-8490071274.

"Prólogo" de G. Mayos a Cultura, Historia y Estado. Pensadores en clave macrofilosófica G. Mayos, F. García Collado & S. P. Coelho (coords.) y K. Salgado, C. Procentese, J. Morro, D. Cabaleiro, P. Nicoli, L. Franceschini, M. M. Ramos, R. Gómez Ventura, R. Bielschowsky, P. Arizmendi, Y. Moyano y S. Mas, Barcelona: La Busca, 2013.
"Cognitariado es precariado. El cambio en la sociedad del conocimiento turboglobalizada" de G. Mayos a Cambio social y cooperación en el siglo XXI (vol. 2): El reto de aumentar la equidad dentro de los límites ecológicos, Román, B. y de Castro, G. (coord.), A. Dubois, E. Martínez, X. Rambla, M. Marzo, D. Jover, M. Larrañaga, Y. Jubeto, J. Hernández Zubizarreta, J. Carrión, A. Sales, G. Mayos, M. Subirats y M. Gómez- Galán, Barcelona: Educo/UB, 2014, pp. 143-157.
Breve video introductorio

"Macrofilosofía y siglo XXI" de G. Mayos en Bavaresco, Agemir; Moraes, Alfredo (Orgs.) Paixão e Astúcia da Razão, Porto Alegre: Editora Fi, 2013. 334 p. ISBN - 978-85-66923-09-4.
Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento único. Un macroanálisis para 'empoderamiento'. de G. Mayos, Madrid: Editorial Académica Española, 2012, 106p. En https://www.morebooks.de/
Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, 310 pp. En http://www.celav.es/p/libreria.html
"Genealogía de la globalización" de G. Mayos en Revista Umbral de la Universidad de Puerto Rico, Nº 5, Noviembre, 2011, pp. 51-76.
"Aspectos de la nueva globalización" de G. Mayos en Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales de la Fundación iS+D para la investigación Social Avanzada, nº 6 "Nuevas formas de la relación social", Junio 2011, pp. 1-34.

La Ilustración. Gonçal Mayos & Los derechos humanos. J.V. Mestre, Barcelona, Editorial UOC, 2007.
- Índice // Unas esperanzas comunes // Qué es la Ilustración // Los inicios (1688-1723) // La consolidación (1723-1750)
- Triunfo y autocrítica (1774-1789) // El inicio de las revoluciones (1774-1789) // Revolución francesa: entusiasmo y terror (1789-1806) // Bibliografía

Cononocimiento cultural e histórico
G. Mayos en Teoría del Conocimiento, F. Núñez (coord.), O. Vilarroya, R. Alcoberro, G. Mayos, J.M. Porta, S. Cardús. Barcelona, UOC, 2007, pp.1-64.

- "Globalización: presente y futuro inmediato" de G. Mayos en Figuras de la emancipación, J.M. Bermudo (coord.) con L. del Águila, H.E.Biagini, O.Cubo, J. García, A. Jiménez, E. Mendieta, L. Olivé, P. Patrón, M.Á. Polo, J.M. Rosales y C. Velayos, Barcelona: Horsori, 2011, pp. 113-132.

 
   
 
   
 GIRCHE    
GRUP INTERNACIONAL DE RECERCA "CULTURA, HISTÒRIA I ESTAT"