Novetats, cursos i conferències
  Docència, Investigació i activitats
  Publicacions
  Segle XVII. Racionalisme...
  Segle XVIII. Il.lustració...
  De 1800 a 1848. Romanticisme...
  Hegel: Articles
  Hegel: Llibres
  De 1848 a 1914. Dissolució de la modernitat...
  Ésser lingüístic i històric de l'home
  De 1914 a la postmodernitat i actualitat
  Macrofilosofia
  Altres interessos
       

Blog: MacroMayos

Web: GIRCHE

Professor titular de filosofia de la Universitat de Barcelona, codirector de Grup Internacional de Recerca 'Cultura, Història i Estat' (GIRCHE) i consultor d'Humanitats de la UOC. Premi Extraordinari llicenciatura (UB), Tercer Premio Final Carrera (MEC) i Premi Prat de la Riba (IEC).

mayos@ub.edu T/ 93 403 79 18
Secretaria: 93 403 79 12
Fax: 93 403 79 13
gmayos@uoc.edu

Links Webs o blogs:
Art.Ateneu (Toni Rodríguez Yuste)
ATENEU BARCELONÈS. El Teu Ateneu
Joan Bähr "Política Ecológica"
Cesc-Blog
David González-DIARI
Drac Film Club
Dracmay-cat
Filoètica
Filopolis
Klera
Liceu Maragall
MacroMayos
Marta Doltra
Materiales para pensar
Mayte Duarte
Portal de de filosofia Internàutica
La Razón desencantada
Revista Sarasuati
Ricardo Tejada
Josep-Maria Terricabras
Ti kata tinos. Blog humanitats
Universitat Progressista Catalunya, UPEC
WhatOnline
Xavier Filella

GIRCHE

GRUP INTERNACIONAL DE RECERCA
"CULTURA, HISTÒRIA I ESTAT"

De 1800 a 1848. Romanticisme...
"Schopenhauer: exiliat filosòfic i existencial d'Occident"
de G. Mayos en Schopenhauer avui, R.Alcoberro i G. Mayos (eds.) amb M. Cabot, M. Morey, Ll. Roca Jusmet i P. Saborit, Barcelona: La Busca, 2011, pp. 9-28.
"Canvis actuals en l'imaginari (i realitat) de l'Estat-nacio" de G. Mayos a Imaginaris nacionals moderns. Segles XVIII-XXI, J. Capdevila, M. Lladonosa i J. Soto (Eds.), Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2015, pp. 49-88.
- SUPERACIÓ ESTAT-NACIÓ?
- NACIONALISME MONÀRQUIC?
- NACIONALISME PARLAMENTARI?
- NACIONALISME CULTURAL?
- BUROCRÀCIA, MERCAT, CIUTADANIA I CULTURA NACIONALS
- IMPOTÈNCIA ECONÒMICA = BELIGERÀNCIA CULTURAL?
La distinció subjecte-objecte en la filosofia de la història
G. Mayos a Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, Barcelona, núm.2, 1988, pp. 129-136
VII. La Maduresa de l'idealisme
G. Mayos a Breu història de la filosofia (Les grans etapes del pensament filosófic), amb A. Bosch, M.A. Carod, A. Castiñeira, F.J. Fortuny, J. Muñoz y J. Sales, Barcelona, Editorial Columna, 1987 (2a edición, 1995), pp. 127-146. Disponible en Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, en http://www.celav.es/p/libreria.html.
Anàlisi i contraposició de la filosofia de la història de Herder i Kant, G. Mayos, Tesis de Licenciatura, UB, setembre 1983.
1.- La Polèmica, els homes, les característiques peculiars
2.- Model comú de filosofia de la història
3.- Contraposició: Dualisme/monisme, Coneixement, Política, Progrés
4.- Contraposició: Simplicitat/diversitat, Cosmopoliticisme/nacionalisme generalitzat, Guerra/desenvolupament espontani
Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, 316 pp. En http://www.celav.es/p/libreria.html
Hölderlin, un proyecto emancipatorio fracasado.
G. Mayos a Convivium. Revista de Filosofía, Barcelona, Segunda Série, Núm. 3, 1992, pp. 53-74. Disponible en Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, en http://www.celav.es/p/libreria.html.
Hölderlin: nihilismo de la razón astuta
G. Mayos a Romanticismo y fin de siglo, Gabriel Oliver y Marisa Siguán, Cátedra Ramon LLull-Estudi General Lul.lià y Editorial PPU, 1992, pp. 281-295.
Modernidad i racionalidad. Razón geométrica versus razón dialéctica
G. Mayos a Revista Convivium. Barcelona, núm. 18, (2005), pp.47-72. Disponible en Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, en http://www.celav.es/p/libreria.html.
Entrevista a G. Mayos sobre: Ilustración y Romanticismo. Introducción a la polémica entre Kant y Herder, Barcelona, Editorial Herder, 2004. http://lahistoriaysualcance.blogspot.com/2011/09/ilustracion-y-romanticismo-introduccion.html
Ilustración y Romanticismo. Introducción a la polémica entre Kant y Herder, G. Mayos, Barcelona, Editorial Herder, 2004.
1Relación Kant Herder /// Extracto capítulo 1 del libro:
2Diferencias estilos y caracteres
3Compartido: naturaleza y humanidad
4Progreso, razón y fin historia
5Diferencias: humanización
6Conocimiento y política
7Historicidad, cosmopoliticismo y nacionalismo
8Ilustración, Romanticismo, sujeto
9Bicentenario Kant Herder
Revoluciones filosóficas en años críticos.
G. Mayos a Revista de Occidente, 2004, nº 282, pp.36-57.
Teoría política de Kant y Herder
G. Mayos a Filosofía y Revolución, Eduardo Bello (ed) incluye trabajos de E. Bello, Cirilo Flórez, J.L. Rodríguez, F. Oncina, J.L. Villacañas y A. Campillo, Murcia, Universidad de Murcia, 1991, pp. 137-156. Disponible en Macrofilosofía de la Modernidad de G. Mayos, Rota: dLibro, 2012, en http://www.celav.es/p/libreria.html.
 
   
 
   
 GIRCHE    
GRUP INTERNACIONAL DE RECERCA "CULTURA, HISTÒRIA I ESTAT"