GRUPS DE RECERCA

Dama d’Elx (segle V-IV a.n.e. – Museo Arqueológico Nacional, Madrid), Aquil·les curant Patrocle (segle V a.n.e. – Altes Museum, Berlin), Kouros (segle VI a.n.e. – Museu Arqueològic, Atenes), Tondo de Septimí Sever (segle III d.n.e. – Altes Museum, Berlin)

La investigació de l’Àrea s’agrupa fonamentalment al voltant de tres grups de recerca consolidats i en actiu des de fa més de vint anys. Es tracta del CEIPAC (dedicat a l’epigrafia amfòrica i la producció i el comerç d’aliments en l’Imperi romà), el GRAT (centrat en els conflictes religiosos i la prosopografia eclesiàstica hispana durant l’Antiguitat tardana) i Tàcita Muta (orientat als estudis de gènere i al protagonisme i les aportacions de les dones). Els membres d’aquests grups mantenen relacions amb universitats i institucions internacionals i també assisteixen als congressos especialitzats que se celebren arreu del món acadèmic, fet que els permet difondre la seva recerca particular i donar-li una major projecció. Si voleu conèixer millor aquests tres grups, podeu accedir a les seves respectives pàgines web.