PROJECTES DE RECERCA

Dama d’Elx (segle V-IV a.n.e. – Museo Arqueológico Nacional, Madrid), Aquil·les curant Patrocle (segle V a.n.e. – Altes Museum, Berlin), Kouros (segle VI a.n.e. – Museu Arqueològic, Atenes), Tondo de Septimí Sever (segle III d.n.e. – Altes Museum, Berlin)

Els tres grups de recerca de l’Àrea d’Història Antiga (CEIPAC, GRAT i Tàcita Muta) han estat beneficiaris de projectes competitius a nivell autonòmic, nacional i europeu des de la seva fundació. Aquestes concessions han estat possible gràcies a la qualitat científica de la seva producció, però especialment a les relacions continuades amb altres grups de recerca i associacions acadèmiques europees i americanes que han augmentat el seu potencial investigador.