PUBLICACIONS

Esfinx i piràmides (segle XXVI a.n.e. – Guiza), Mosaic de la batalla d’Issos (segle I a.n.e. – Museo Archeologico Nazionale, Nàpols), “Safo” (segle I d.n.e. – Museo Archeologico Nazionale, Nàpols), Crismó dins un clipeum (segle IV d.n.e. – British Museum, Londres)

Els investigadors de la nostra Àrea divulguen principalment la seva recerca particular mitjançant la participació en col·loquis i jornades nacionals i internacionals i la publicació en revistes de reconegut prestigi, contribucions que donen difusió al seu treball en l’àmbit acadèmic. Podeu consultar aquestes articles en els webs dels respectius grups de recerca.