RECERCA

Dama d’Elx (segle V-IV a.n.e. – Museo Arqueológico Nacional, Madrid), Aquil·les curant Patrocle (segle V a.n.e. – Altes Museum, Berlin), Kouros (segle VI a.n.e. – Museu Arqueològic, Atenes), Tondo de Septimí Sever (segle III d.n.e. – Altes Museum, Berlin)

Dins la varietat d’interessos científics dels investigadors de l’Àrea, destaquen tres grans línies de recerca que es corresponen amb els àmbits dels tres grups de recerca d’Història Antiga: història econòmica i social de l’Imperi romà; ideologies i estructures religioses tardoantigues; i estudis de gènere en el món antic.