PROJECTES DE RECERCA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RESEARCH PROJECTS

Els grups de recerca de l’Àrea d’Història Antiga (CEIPAC i GRAT) han estat beneficiaris de projectes competitius a nivell autonòmic, nacional i europeu des de la seva fundació. Aquestes concessions han estat possible gràcies a la qualitat científica de la seva producció, però especialment a les relacions continuades amb altres grups de recerca i associacions acadèmiques europees i americanes que han augmentat el seu potencial investigador.

Los grupos de investigación del Área de Historia Antigua (CEIPAC y GRAT) se han beneficiado de proyectos competitivos a nivel autonómico, nacional y europeo desde su fundación. Estas concesiones han sido posibles gracias a la calidad científica de su producción, pero especialmente a las relaciones continuadas con otros grupos de investigación y asociaciones académicas europeas y americanas que han aumentado su potencial investigador.

From their very establishment, the research groups of the Area of Ancient History (CEIPAC and GRAT) have been granted with competitive projects by the autonomous, state and European governments. These granting have been possible thanks to the scientific quality of their production, but especially to the continuous relationships with other European and American research groups and academic associations which enhance their potential.