MONOGRAFIES MONOGRAFÍAS MONOGRAPHS

A banda de les aportacions a congressos i revistes, els investigadors de l’Àrea també publiquen estudis sota la forma de monografies o obres col·lectives que contribueixen a la visibilitat de la feina desenvolupada des de la Universitat de Barcelona. A continuació, us oferim una selecció de les obres ja publicades.

A parte de las aportaciones a congresos y revistas, los investigadores del Área también publican estudios en forma de monografías u obras colectivas que contribuyen a la visibilidad del trabajo realizado desde la Universitat de Barcelona. A continuación, os ofrecemos una selección de las obras ya publicadas.

Apart from their contributions to proceedings and journals, the researchers of our Area also publish their studies as monographs or collective works which contribute to the visibility of the research carried out from the Universitat de Barcelona. Next, we provide a selection of the works already published.