El Màster d'Història Contemporània i Món Actual, un màster interuniversitari organitzat conjuntament per la Universitat de Barcelona (institució coordinadora) i la Universitat Oberta de Catalunya, pretén formar estudiants i professionals interessats a profunditzar en el coneixement de la història i les dinàmiques socials i polítiques dels segles XIX i XX, per tal d’ajudar a entendre la complexitat del món actual.

El màster incideix en els processos d'evolució i ruptura que s'han produït des del segle XIX fins a l'actualitat i que han configurat el nostre present. Planteja una visió global de la història que contribueix a desenvolupar la capacitat d'analitzar i comprendre la diversitat històrica i cultural del món en què vivim i, en conseqüència, a fomentar el respecte pels valors dels altres i la consciència cívica.

S'orienta a persones interessades en la recerca històrica, amb voluntat d'aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques.

Així mateix, vol formar professionals capacitats per aplicar la història als àmbits de la cultura i la comunicació. Aquest màster dona accés al doctorat i a la realització de pràctiques.

Més informació (tríptic)

Coordinadora del màster:
Teresa Abelló Güell: teresaabello@ub.edu

 
 

INFORMACIÓ BÀSICA

Total de crèdits: 60 (15 crèdits obligatoris + 30 crèdits optatius +15 crèdits Treball Fi de Màster obligatori). Podent-se cursar a temps parcial amb un mínim 20 crèdits per curs.

Modalitats: Presencial (amb un 30% online) i Virtual.

Llengua d’impartició: Presencial en català i Virtual multilingüe (la comunicació a l'aula es realitza amb una eina de traducció automàtica que permet relacionar-se tant en català com en castellà).

Places: Presencial 20 places, Virtual 30 places.

Preu orientatiu: 46 euros per crèdit (82 euros per als estudiants que no siguin de la UE). Beques per a estudis de màster i per a estudis de doctorat.

 
 
  DADES DE CONTACTE  
 

Secretaria del Màster d'Història Contemporània i Món Actual
Dilluns: 14 - 15:30, Dimarts: 15 - 17, Dimecres: 14 - 15:30, Dijous: 14 - 15:30 i Divendres 12:30 - 14
Facultat de Geografia i Història (UB)
Despatx 1095, 1a planta
Montalegre 6, 08001 Barcelona
(+34) 934 037 809
masterhistoriaub.uoc@ub.edu


Facultat de Geografia i Història
Secció d'Història Contemporània i Món Actual
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona
(+34) 934 037 799
masterhistoriaub.uoc@ub.edu