Per realitzar el màster és recomanable haver cursat alguna de les titulacions de les àrees de les ciències humanes i socials. A més, es recomana també un nivell de competència en anglès i francès equivalent a l'A2 del marc europeu comú de referència i un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El màster s'adreça a:

  • Llicenciats o graduats i professionals que vulguin aprofundir en el coneixement de la història contemporània i en les dinàmiques recents que ajuden a entendre la complexitat del món actual.
  • Persones interessades en la recerca històrica que vulguin aprofundir en l'estudi de la historiografia contemporània i en el coneixement de les diverses línies de recerca i tendències recents en l'àmbit de les ciències històriques.
  • Professionals interessats a aplicar la història a l'àmbit de la cultura i la comunicació.

Les llengües en què s'imparteixen les classes són el castellà i el català. Segons un acord de la Comissió de Coordinació del màster, els materials docents poden contenir textos en anglès i francès.

Requisits generals +

Requisits específics +

Criteris de selecció +

Preinscripció +

Matrícula +

Alumnes amb titulació alinea a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) +

 

Facultat de Geografia i Història
Secció d'Història Contemporània i Món Actual
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona
(+34) 934 037 799
masterhistoriaub.uoc@ub.edu