Congressos

congreso_02

Catalunya a l’època de Carles III

Segon Congrés d’Història Moderna de Catalunya (1988)

El II Congrés d’Història Moderna de Catalunya estigué dedicat a l’anàlisi de les conjuntures política, social, econòmica i cultural que s’advingueren a la Catalunya de Carles III. Comptant amb les aportacions d’una extensa representació d’investigadors procedents de diverses universitats de l’Estat espanyol, les conferències que hi tingueren lloc es remeteren a la necessitat de qüestionar la suposada harmonia entre el reformisme oficial i la vitalitat econòmica de Catalunya durant el regnat del monarca esmentat.

En aquest sentit, les reunions donaren a conèixer la fragmentació de la realitat històrica de la Catalunya de Carles III i contribuïren a difondre una perspectiva més integradora del panorama del segle XVIII català.

Actes del II Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Vol. I / Vol. II