Congressos

congreso_06

La Catalunya diversa

Sisè Congrés d´Història Moderna de Catalunya (2008)

Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Vol. I / Vol. II