Congressos

congreso_05

La societat catalana (segles XVI-XVIII). Identitats, conflictes i representacions

Cinquè Congrés d´Història Moderna de Catalunya (2003)

L’anàlisi de l’evolució de la societat catalana entre els segles XVI i XVIII constituí el tema principal al voltant del qual es desenvoluparen les ponències i comunicacions del V Congrés d’Història Moderna de Catalunya.

L’objectiu del congrés fou abordar la construcció de les identitats socials i la conflictivitat que aquesta generà, la relació comunitat-intimitat i les experiències femenines dins la societat catalana al llarg de l’Època Moderna. Aquests àmbits, a més, foren tractats des de perspectives innovadores, prenent en consideració les estratègies familiars, els mecanismes de sociabilitat i la plasmació d’aquests darrers en el patrimoni arquitectònic.

Actes del V Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Vol. I / Vol. II