Congressos

congreso_03

Les Institucions Catalanes (segles XV-XVII)

Tercer Congrés d’Història Moderna de Catalunya (1993)

Les institucions catalanes, de forma genèrica, constituïren el tema principal al voltant del qual es desenvoluparen les conferències del III Congrés d’Història Moderna de Catalunya. L’objectiu del congrés fou abordar en un sentit ampli la diversitat institucional de la Corona d’Aragó, així com també el seu abast geogràfic.

Per a assolir aquest darrer propòsit, el III Congrés d’Història Moderna de Catalunya inclogué comunicacions i ponències d’historiadors provinents de tots aquells territoris que conformaren la Corona d’Aragó.

Actes del III Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Vol. I / Vol. II