Contacta

Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Telèfon 934 037 961
Fax 934 037 962
Email dep-gih-hismo@ub.edu
Secretaria Anna Peñalver Morral
Director Jaume Dantí i Riu
Personal Directori organitzatiu