Teaching

Llicenciatura [en extinció]

Published by Webmaster on Monday, December 3, 2012

Llicenciatura [en extinció]

NOTA IMPORTANT: Atès el procés de desimplantació de la llicenciatura d’Història, cal consultar el calendari d’extinció del seu pla d’estudis. El curs 2014-2015 la llicenciatura en Història estarà totalment extingida. El curs 2013-2014 serà el darrer curs per matricular tant assignatures com crèdits de lliure elecció. Per obtenir més informació, clica aquí.

 

A) PRIMER CICLE

Assignatures obligatòries:

 • Història Moderna Universal
 • Història Moderna d´Espanya
 • Història Moderna de Catalunya

  Assignatures optatives:

 • Història de la Demografia Moderna

B) SEGON CICLE

 Assignatures obligatòries:

 • Mètodes i Tècniques d´Investigació Històrica
 • Tendències Historiogràfiques Actuals

Assignatures optatives:

 • L´Espanya dels Àustries
 • Història de les Esglésies Cristianes
 • Història de la vida quotidiana a l’Edat Moderna
 • Espais i edificis a l’Època Moderna
 • Història de la Política Moderna
 • Història de la Cultura Moderna
 • Anàlisi Històrica del Clima i el Medi Ambient en Època Moderna

Per obtenir més informació, clica aquí.

 

Categories:

Responses are currently closed.