Docència

Màster en Història i identitats al Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)

El màster en Història i identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX) pretén la formació d’especialistes en l’estudi de l’evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna. Es tracta d’analitzar i aprofundir en el conjunt de processos complexos que van tenir lloc en tots els àmbits durant aquell període històric (formació d’estats, relacions internacionals, dinàmiques socials, culturals i ètniques) de particular interès en la configuració europea i en les seves relacions, tant internes com amb altres territoris immediats, com és el cas de la complexa interacció amb el Magrib. D’aquesta forma es facilitarà una millor comprensió dels problemes als quals s’enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l’harmonització d’entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de buscar un fonament ideològic comú que respecti les identitats dels seus components.

El màster s’orienta principalment cap a la recerca, ja que el títol suposa la via d’accés al doctorat. Però al mateix temps té una clara utilitat professionalizadora en altres sectors més amplis com l’ensenyament, l’arxivística, la museografia, el món editorial, la gestió de la cultura i el patrimoni o la gestió de la interculturalitat. Aquests últims sectors resulten molt significatius en el context actual, polític i cultural, de relacions de la Unió Europea amb el món mediterrani i el Magrib.

  • És un màster interuniversitari de les universitats d’Alacant, Barcelona, Jaume I de Castelló i València.
  • S’ofereix de manera semipresencial.
  • Consta de 60 crèdits.

Objectius »

  • galera-mediterràniaEstudiar l’evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna.
  • Formar  especialistes que puguin desenvolupar tasques de recerca directa basada en materials arxivístics i fer síntesis a partir de fonts historiogràfiques específiques sobre els diferents aspectes tractats en el màster.
  • Oferir coneixements aprofundits per a la interpretació de les relacions entre els diferents territoris entorn del Mediterrani Occidental, en un context, l’actual, de creixent connexió humana i econòmica.
  • Proporcionar els necessaris referents històrics per a la gestió de la interculturalitat en l’àmbit europeu.

MÉS INFORMACIÓ A LA PLANA WEB DEL MÀSTER:  http://www.ub.edu/historiamoderna/master/