Notícies

Entrevista al Dr. Jaume Dantí, professor del màster oficial en Història i identitats a la Mediterrània Occidental

Publicat per Història Moderna el dimecres, maig 27, 2020

Entrevistem el Dr. Jaume Dantí, coordinador de l’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, catedràtic d’Història Moderna i professor que imparteix l’assignatura Paisatge històric, risc i medi natural dins del màster en Història i identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX). Amb aquesta assignatura el Dr. Dantí ressegueix, amb els estudiants, les petges de la història sobre el territori i com la presència humana i la seva activitat (econòmica, bèl·lica…) pot perdurar en un entorn també fortament condicionat per un medi que sovint escapa al control de les persones.

“En un temps en el que es parla de pensament líquid cal pensar històricament i poder comprendre el present a partir d’un passat on hi ha les arrels de l’actualitat”

JaumeDantíQuin creus que hauria de ser el paper de la història, com a ciència humana, en el context actual?
La història hauria de ser un recurs de gran utilitat per plantejar projeccions que permetin afrontar millor els grans reptes de la societat contemporània. En un temps en el que es parla de pensament líquid, de pensament feble, en el que predomina l’anàlisi immediata dels fets, però que alhora preocupa el futur per la incertesa planetària en la que vivim, i molt més després d’aquesta pandèmia, caldria pensar històricament, poder comprendre el present a partir del coneixement aprofundit d’un passat on hi ha les arrels de l’actualitat. Desconèixer la història o prescindir-ne no només afavoreix la incomprensió sinó que fa perdre l’oportunitat de valorar la riquesa del que ens han aportat els qui ens han precedit, així com d’evitar cometre els seus possibles errors.

Què pot aportar el màster en Història i identitats a la Mediterrània Occidental a un historiador en formació?
No hi ha dubte que l’espai mediterrani és en el que s’ha forjat la nostra història i alhora és un dels indrets del món on hi conflueixen una bona part de les grans qüestions que té plantejada la humanitat. Moltes de les preguntes que l’historiador s’ha de fer sobre el present poden reflectir-se en aquest marc. Per aquests motius resulta del màxim interès poder aprofundir en l’estudi d’aquesta àrea, des de totes les perspectives, durant els segles moderns, un temps en el qual va mantenir el protagonisme que li venia del passat i alhora connectava amb el nou món. D’altra banda, les possibilitats de recerca que es poden oferir sobre aquesta realitat són múltiples i se’n pot disposar amb més facilitat des de la nostra ubicació.

Quina és l’aportació de la teva assignatura al pla d’estudis i què es trobaran els estudiants amb ella?
L’anàlisi del paisatge històric, risc i medi natural és una forma d’aproximació al coneixement de la història general a partir del que ha arribat de l’època moderna fins els nostres dies. L’estudi de les transformacions del paisatge per l’acció humana, alhora que pels efectes de certs episodis climatològics, comporta una visió global i de tots els factors, transversal, que configuren la realitat històrica. L’assignatura té una doble vessant teòrica i pràctica, alhora que de recerca i professionalitzadora de caràcter interdisciplinar. S’endinsa en el coneixement de les característiques del patrimoni històric de l’època moderna i ofereix els recursos per a la seva anàlisi, conservació i gestió.

El Dr. Jaume Dantí ens explica breument els eixos de la seva assignatura en aquest vídeo:

Més informació sobre el màster en aquest vídeo i a la pàgina web (enllaç).

Categoriés: cap

Responses are currently closed.