Màster

Història i identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX) plandeestudiosbJPG

baner

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023: OBERT (ENLLAÇ)

Tríptic informatiu del curs 2022-2023

Schedule Svg Png Icon Free Download (#189017) - OnlineWebFonts.COM Horaris del curs 2021-2022 (descarrega la graella)

CALENDARI D’IMPARTICIÓ

Primer quadrimestre: del 27 de setembre de 2021 al 28 de gener de 2022.
Segon quadrimestre: del 7 de febrer de 2022 al 13 de juny de 2022.

CONSULTEU ELS AJUTS I PREMIS vinculats a la realització del màster

El màster en Història i identitats a la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) pretén la formació d’especialistes en l’estudi de l’evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna. Es tracta d’analitzar i aprofundir en el conjunt de processos complexos que van tenir lloc en tots els àmbits durant aquell període històric (formació d’estats, relacions internacionals, dinàmiques socials, culturals i ètniques) de particular interès en la configuració europea i en les seves relacions, tant internes com amb altres territoris immediats, com és el cas de la complexa interacció amb el Magrib. D’aquesta forma es facilitarà una millor comprensió dels problemes als quals s’enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, tals com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l’harmonització d’entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de buscar un fonament ideològic comú que respecti les identitats dels seus components. 

El màster s’orienta principalment cap a la recerca, ja que el títol suposa la via d’accés al doctorat. Però al mateix temps té una clara utilitat professionalizadora en altres sectors més amplis com l’ensenyament, l’arxivística, la museografia, el món editorial, la gestió de la cultura i el patrimoni o la gestió de la interculturalitat. Aquests últims sectors resulten molt significatius en el context actual, polític i cultural, de relacions de la Unió Europea amb el món mediterrani i el Magrib.

 • És un màster interuniversitari de les universitats d’Alacant, Barcelona, Jaume I de Castelló i València.
 • S’ofereix de manera semipresencial.
 • Consta de 60 crèdits.

Objectius »

 • galera-mediterràniaEstudiar l’evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna.
 • Formar  especialistes que puguin desenvolupar tasques de recerca directa basada en materials arxivístics i fer síntesis a partir de fonts historiogràfiques específiques sobre els diferents aspectes tractats en el màster.
 • Oferir coneixements aprofundits per a la interpretació de les relacions entre els diferents territoris entorn del Mediterrani Occidental, en un context, l’actual, de creixent connexió humana i econòmica.
 • Proporcionar els necessaris referents històrics per a la gestió de la interculturalitat en l’àmbit europeu.

Competències »

 • galera-3Identificar i utilitzar apropiadament fonts d’informació per a la resolució de problemes en la recerca en Història Moderna del Mediterrani Occidental.
 • Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d’actuació més idonis per als problemes suscitats en la recerca.
 • Analitzar des d’una perspectiva comparada la Història Moderna dels territoris del Mediterrani Occidental.
 • Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents branques de la recerca històrica.
 • Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d’acord amb les metodologies i els procediments propis de la història Moderna.

Perfil i requisits d’accés »

Perfil d’accés Roma 14 MA 1414_1072x804La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de Grau en Història; Història i Patrimoni; Humanitats; Estudis Interculturals; així com altres en què la Història Moderna tingui una presència notable en el pla d’estudis. Igual consideració tenen els llicenciats en Humanitats, en Història, en Geografia i Història (secció d’Història) i en Filosofia i Lletres (secció d’Història) dels plans anteriors a la implantació dels estudis de Grau. Per als titulats d’altres estudis, la Comissió Acadèmica del Màster, després d’analitzar el curriculum vitae del candidat (incloent si escau la realització d’una entrevista personal), determinarà els complements formatius que haurà de superar amb caràcter previ. Requisits

galera

Procés de preinscripció curs 2021-2022 »

Primer període: del 10 de febrer al 18 d’abril

Segon període: del 20 d’abril al 21 de juny

Tercer període: del 8 al 23 de juliol | Quart període: de l’1 al 10 de de setembre

Pàgina web de preinscripció: ENLLAÇ

Documentació necessària:

 

Criteri Barem Puntuació màxima
Curriculum vitae 60% 6
Memòria de motivació per a la sol·licitud d’admissió al màster en relació al curriculum acadèmic o la trajectòria professional 40% 4

 

Més informació »

Resultat d'imatges per a "mail icon" Adreça de contacte: histmediterrani@ub.edu
Coordinador del màster: Dr. Diego Sola Garcia · Correu electrònic: diegosola@ub.edu
Àrea d’Història Moderna · Facultat de Geografia i Història · Montalegre, 6 · 08001 Barcelona · Telf. secretaria:  934037961