Libros

El bandolerisme a la Corona d’Aragó. Vol. II

Publicado por Història Moderna el Viernes, diciembre 6, 2019

El bandolerisme a la Corona d’Aragó. Vol. II

http://www.ub.edu/historiamoderna/wp-content/uploads/2019/12/bandolerisme_II.jpg
Àngel Casals (dir.)
Galerada
ISBN: 978-84-96786-77-6
2019

Aquest segon volum d’El bandolerisme a la Corona d’Aragó acaba danalitzar el fenomen del bandolerisme a tota la Corona catalanoaragonesa i al Regne de Nàpols. És la primera vegada que es fa.
Es tracten diversos temes: el paper del folklore en la construcció del mite dels bandolers; els vincles entre el feudalisme i el bandolerisme; la impunitat davant els tribunals de justícia quan la violència exercida pel bandoler està vinculada a la noblesa; el fet fronterer en l’acció dels bandolers; la vendetta no com una simple forma de delinqüència, sinó com a expressió d’un determinat ordre social…

Autors: Àngel Casals (professor d’història moderna a la Universitat de Barcelona), Miquel J. Deyà i Bauzà (professor d’història moderna a la Universitat de les Illes Balears), Ernest Belenguer (catedràtic emèrit d’història moderna a la Universitat de Barcelona), Renáta Bojničanová (professora de literatura a la Universitat Comenius de Bratislava), Marc Dalmau i Vinyals (arqueòleg), Eduard Escartín (professor d’història moderna a la Universitat de Barcelona), Jesús Gascón Pérez (professor d’història moderna a la Universidad de Zaragoza), Vicent M. Garés i Timor (investigador del Departament d’Història Moderna de la Universitat de València), Valentí Gual i Vilà (professor d’història moderna a la Universitat de Barcelona) i Aurora Martino (investigadora a la Universidad de Valladolid).

Categorias:

Responses are currently closed.