Members

Isaac Garcia Oses

Published by Història Moderna on Monday, September 29, 2014

Isaac Garcia Oses

Predoctoral researcherhttp://www.ub.edu/historiamoderna/wp-content/uploads/2013/04/avatar5.jpgisaacgarcia@ub.edu934037952

Address

Facultat de Geografia i Història
Carrer Montalegre, 6
08001 Barcelona

Office 3009

Visiting hours

-

Subjects taught

-

Academic career

Doctorate of the programme “Society and Culture”, Universitat de Barcelona.

Master in Historical Studies, speciality Early Modern history, Universitat de Barcelona, 2013.

History graduate, Universitat de Barcelona, 2012.

Publications

“Los alfareros de Barcelona y su participación en el gobierno municipal durante los siglos XVI a XVII” (en premsa), XIII Reunió Científica de la Fundació Espanyola d’Història Moderna (FEHM), Sevilla.

“L’Hospitalet de Llobregat, 1542-1594. Aproximació a l’estudi de la classe benestant” (en premsa), Pedralbes: revista d’història moderna. “La participació ciutadana: itinerari de les institucions, viatge de les paraules”, Auriga, 58 (2010), pp. 23-25.

Current research avenues

History of the organisation of work in the Barcelona of the Early Modern period Social history of ceramic

Other information

Contractor of a grant for the Formació de Professorat Universitari (FPU), Ministry of Education, Culture and Sport, 2013.

Extraordinary Degree Prize, Governing Council of the Universitat de Barcelona, 2013. “Núria Tudela i Penya” prize, Auriga, 2009.

Categories: Uncategorized

Responses are currently closed.