Members

Jordi Buyreu Juan

Published by Webmaster on Tuesday, November 13, 2012

Jordi Buyreu Juan

Professorhttp://www.ub.edu/historiamoderna/wp-content/uploads/2012/11/jordi-buyreu-juan.jpgj.buyreu@ub.edu934 037 961

Address

Facultat de Geografia i Història (UB)
Montalegre, 6 | 08001 Barcelona

Office 3081

Visiting hours

Thursday, 16:00 to 17:00

Subjects taught

- Early Modern history

Academic career

Graduated from the Universitat de Barcelona in 1994 and, under the direction of Professor Belenguer, completed a doctorate in 2004 at the same university.
Has formed part of the Department of Early Modern History as an associated professor since 2008.

Publications

La Corona de Aragón de Carlos V a Felipe II. Las instrucciones a los virreyes bajos las instrucciones de la princesa Juana (1554-1559), Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000.

Els notaris dels braços i les seves activitats durant les Corts de mitjan Segle XVI (1542-1564), dins d’Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, Col·legi de Notaris de Catalunya, Barcelona 2004, pàgs. 57-76.

Institucions i conflictes a la Catalunya moderna, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 2005.

“Aspectes polítics i socials a l’Andorra de l’època moderna”, a Belenguer E., Història d’Andorra, Edicions 62, Barcelona 2005, pàgs. 217-238.

“La Corona d’Aragó en els anys centrals del segle XVI”, a Belenguer, E., Història de la Corona d’Aragó, Edicions 62, Barcelona 2007, Vol. II, pàgs. 139-156.

“Noves perspectives de la institució virregnal a Catalunya”, a Afers, fulls de recerca i pensament, Catarroja 2008, pàgs. 377-400.

“Vicens, Reglà i la Catalunya dels Àustries al segle XVI”dins de Casals, A. Revisió historiogràfica de Jaume Vicens i Vives. Edit. Galerada, Barcelona 2010, pàgs 173-188.

“El virreinato del duque de Monteleón en Cataluña: una oportunidad perdida para la Monarquía, dins de Uomini di governo italiani al servizio della Monarchia spagnola (secoli XVI e XVII)” a CHEIRON núms. 53-54, Roma 2011, pàgs. 163-188.

Buyreu, Jordi; Gual, Valentí, “El bandolerisme a les terres de la Catalunya Nova”, dins de Casals, A. El bandolerisme a la Corona d’Aragó, Edit. Galerada, Barcelona 2012.

“La repressió del bandolerisme”, dins de Casals, A. El bandolerisme a la Corona d’Aragó, Edit. Galerada, Barcelona 2012, pàgs. 133-163.

Diplomatari de la Vall d’Andorra. Segle XVIII. Edit. Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, Andorra 2012.

“Entre Felipe V y Carlos III: La Guerra de Sucesión en los Valles de Andorra (1700-1720)” dins d’ Estudis. Revista d’Història Moderna, Universitat de València, València 2013, pàgs. 173-191.

La Guerra de Successió i les seves conseqüències com a eixos vertebradors del S. XVIII andorrà dins de Puig, A., Politar andorrà (ed. a cura d’Ignasi Baiges), Govern d’Andorra, Andorra la Vella 2015, pàgs. 59-96.

Serra, E.; Buyreu, J., Florensa, N., Jurado, S., Martí, E., Pérez, M., Puig, E., Els llibres de l’ànima de la Diputació de Catalunya (1493-1714), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2015. 2 Vols.

“Algunes puntualitzacions sobre les conseqüències de l’absentisme reial a la Catalunya de Ferran el Catòlic” dins de Ferran II i la Corona d’Aragó, Edit. Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2018.

 

Current research avenues

I currently integrate the following research projects:

- Espacios conectados a lo largo del tiempo. Cataluña y el mundo mediterráneo en los siglos XVII y XVIII.(Ref. PGC2018-094197-B-100) Ministerio de Ciencia, innovación y universidades.

- Estudi demogràfic de l’Andorra moderna (S. XVI-XIX) (Ref. 0069-48220). Govern d’Andorra.

- Estudis d’Història del Mediterrani Occidental. Societat, poder i cultura a l’època moderna (Ref. SGR-2017 215). Generalitat de Catalunya.

- Llibre de matrícula de les Insaculacions (llibres de l’ànima) de la ciutat de Barcelona (1498-1713) (Ref. PT2008-S0119-SERRA01). Institut d’Estudis Catalans.

 

Other activities

At the same time I work on Catalonia of the sixteenth and seventeenth centuries, with a special relevance of the viceroyalty, banditry, the border and the institutions.

I am also part of the Teaching Innovation Project of the University of Barcelona: Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada, 2017-PID-UB / 28.

Categories: Uncategorized

Responses are currently closed.