Pedralbes

Pedralbes. Revista d´Història Moderna

cover_issue_23430_ca_ES

Publicada amb periodicitat anual des de 1981 pel Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, la revista Pedralbes és un òrgan per promoure i difondre les noves investigacions sobre l’època moderna, amb un abast temàtic i geogràfic ample.

A més del seu caràcter general, la revista inclou dossiers sobre temes determinats i publica, en números dobles, les actes dels successius Congressos d’Història Moderna de Catalunya, organitzats per aquest mateix Departament.

Després dels Estudios de Historia Moderna, fundats per Jaume Vicens Vives (1951-59), Pedralbes és la revista dedicada a l’Edat Moderna més antiga del món acadèmic català i una de les primeres espanyoles.

Novetat: Darrer número: Pedralbes 39, 2019 (1 vol), disponible a Raco.cat.