Recerca

Conflict-Hvm. La conflictivitat familiar: pràctiques socioculturals i legals en espais de mobilitat. Barcelona (XVI-XVIII)

Publicat per Història Moderna el dilluns, gener 11, 2021

Ref. PID2019-103970GB-100 Ministerio de Ciencia e Innovación

Període 2020-2023


Presentació.

Tot i que els estudis sobre història de la família, en tant cèl·lula de reproducció social i cèl·lula política primària, gaudeixen d’una enorme salut en l’àmbit de l’modernisme espanyol, no podem dir el mateix quan traslladem el nostre interès a la Catalunya moderna o, més encara, a la Barcelona moderna, espai / temps on s’enquadra ara el nostre objecte d’estudi. Aquest projecte, per tant, pretén consolidar una línia de recerca transversal, des de la història i el dret, per aprofundir en el coneixement de les pràctiques familiars, els camins que van des de l’ordre, les seves regles i els seus models ideals, fins a l’experiència de les incerteses i conflictes, els seus fonaments socials, culturals, legals, causes i impacte, la seva tipologia, els seus agents i les seves agències, atents a la perspectiva de gènere. Delimitem l’espai a tots aquells cicles en què la família es mobilitza, això és transmet, tant capital material com cultural / simbòlic. Són moments de rellevància social, jurídica. En conseqüència, seran els temps principals, d’una banda el matrimoni, des de la seva formació o el seu règim patrimonial i d’una altre la successió. La mobilitat, socialment, vol dir més coses. Així, els espais de mobilitat a què ens referim, circumscriuen el marc de treball als grups urbans en mobilitat social, la família mai constitueix un ens aïllat del fet social. Barcelona, ​​en aquest sentit, és des dels inicis de la modernitat un espai extraordinari de mobilitats, canvis socials, econòmics i de poder. Ordre i conflicte formen part de la vida familiar i la seva imbricació revela canvis en la construcció de les relacions socials i culturals de cada època

Investigadors

Mariela Fargas Peñarrocha (IP)

Santiago Bueno Salinas

Marta Bueno Salinas

Josep Serrano Daura

Maria Ángeles Pérez Samper

Marie Costa


            

Categoriés:

Responses are currently closed.