Recerca

Espais connectats al llarg del temps. Catalunya i el món mediterrani en els segles XVII i XVIII

Publicat per Història Moderna el diumenge, gener 19, 2020

Espais connectats al llarg del temps. Catalunya i el món mediterrani en els segles XVII i XVIII

Resultat d'imatges de barcelona edat modernaProjecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Ref. PGC2018-094197-B-100

Duració: 2019-2021

Presentació:

El projecte té com a finalitat aprofundir en les relacions de Catalunya amb el món mediterrani, tenint en compte que va ser l’espai habitual de circulació i de transferència en múltiples aspectes des de l’època medieval i en els segles moderns. Unes relacions que des de la perspectiva econòmica van contribuir a l’articulació del territori, al mateix temps que aquesta les feia possible. El desenvolupament d’aquella connexió també tenia les seves manifestacions en l’àmbit social, el polític i el cultural, amb intensitats diferents segons les conjuntures. L’objectiu és, doncs, analitzar la continuïtat i el caràcter de les relacions mentre s’incorporaven els afectes de la carrera d’Índies.

S’estudiaran de la mateixa manera períodes marcats per diferents factors de crisi, demogràfics, econòmics i polítics, com van ser els de mitjan segle XVII o els de les dues primeres dècades del XVIII, com aquells que van comportar una recuperació, ja sigui a partir de 1660 -1670 o la que va arrencar entorn de 1720 i fins a mitjans d’aquell segle. Es tracta d’analitzar com els projectes que es plantejaven la superació de les relacions tradicionals alhora les mantenien en la seva base en funció de les possibilitats que oferia cada conjuntura, de les xarxes socials establertes en el passat i de la pròpia capacitat d’afrontar més dificultats.

Investigador principal:
Jaume Dantí

Integrants:
Agustí Alcoberro
Valentí Gual
Patrici Poujade
Jordi Buyreu
Alexandra Capdevila
Xevi Camprubí
Judith Vidal

Categoriés:

Responses are currently closed.