Recerca

La xarxa urbana catalana dels segles XVI-XVII

Publicat per Webmaster el dilluns, desembre 3, 2012

La xarxa urbana catalana dels segles XVI-XVII

Proyecto de Investigación Fundamental no Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
HAR (2008-02972)

Presentació:

Aquest projecte és la continuació d’una línea de recerca del mateix grup que ja compta amb publicacions diverses i especialment amb el llibre Ciutats, viles i pobles a la xarxa urbana de la Catalunya moderna (Barcelona 2005). L’objectiu principal és l’estudi de la xarxa urbana catalana en la doble vessant de la vinculació amb el seu centre principal, que era la ciutat de Barcelona, i al mateix temps el desenvolupament d’altres xarxes amb nivells diferents de dependència en relació a la principal. S’estudia la incidència econòmica de les xarxes menors, la mobilitat poblacional propiciada per la consolidació de diferents centres, així com les relacions socials i polítiques que es crearen en relació a una i altres xarxes.
Entre els objectius més precisos s’analitza la influència de Barcelona en el conjunt del territori; l’articulació entre la xarxa principal i les xarxes menors; els canvis en els nivells de dependència, especialment a partir de mitjan segle XVII; l’efectivitat de la incidència política de Barcelona sobre la seva xarxa urbana en els moments de conflicte, la revolta de 1640 i la Guerra de Successió.

Investigador principal:
Jaume Dantí i Riu

Integrants:

  •  Agustí Alcoberro Pericay
  • Valentí Gual Vilà
  • Eva Serra Puig
  • Josep M. Torras Ribé

Categoriés:

Responses are currently closed.