Recerca

Les corts virregnals al món mediterrani: poder i representació a l’època moderna.

Publicat per Webmaster el dilluns, desembre 3, 2012

Les corts virregnals al món mediterrani: poder i representació a l’època moderna.

Grup de Recerca Consolidat. Generalitat de Catalunya
Ref. 2009SGR1214

Presentació:

Aquest grup vol dur a terme un anàlisi del sistema de govern virregnal a l’Imperi Hispànic durant els segles XVI i XVII, partint de l’experiència de Catalunya per ampliar l’observació als diversos territoris del Mediterrani que hi formaven part (València, Nàpols, Sicília i Sardenya). Pretenem superar l’anàlisi institucional predominant fins el moment en els estudis de la matèria i incorporar la perspectiva cultural al concepte de les corts virregnals, en considerar-lo el principal element d’articulació de l’Imperi.

D’aquesta manera, aspirem a mesurar la capacitat de resistència d’antigues formes de govern  sotmeses a una forta pressió uniformitzadora. Tenint això present, la nostra vol ser una recerca sobre la gestió de sistemes polítics compostos complexes. És a dir, sobre la relació entre la unitat i la diversitat en els grans sistemes de poder.

Investigador principal:
Joan Lluís Palos Peñarroya

Integrants:

  • Joan Lluís Palos Peñarroya
  • Ernest Belenguer i Cebrià
  • Francesco Manconi
  • Mafalda Soares Cunha
  • Xavier Baró i Queralt
  • Diana Carrió-Invrnizzi
  • Jordi Buyreu Juan
  • Joana Ribeirete Fraga
  • Pilar Sarrias

Per més informació, clicar aquí.

Categoriés:

Responses are currently closed.