Recerca

Poder i representacions a l’edat moderna: la monarquia hispànica com a camp cultural (1500-1800)

Publicat per Webmaster el dimarts , abril 30, 2013

Poder i representacions a l’edat moderna: la monarquia hispànica com a camp cultural (1500-1800)

Proyecto de Investigación Fundamental no Orientada. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. Ref. HAR2012-39516-C02-01

Presentació:

L’objectiu del nostre projecte és desenvolupar una interpretació de la monarquia espanyola a l’edat moderna en clau cultural. Durant els últims anys els historiadors han tendit a veure-la per damunt de tot com un constructe polític, és a dir, com la unió accidental de territoris molt diversos entre si que mai no van arribar a estar plenament integrats en un mateix projecte. Considerem que aquesta lectura ha afeblit de manera considerable la comprensió de la realitat de la monarquia com a conjunt. Aquestes dificultats de comprensió han portat sovint a identificar-la amb la cort, descuidant amb això la seva dimensió territorial. La nostra hipòtesi de partida és que no es podia governar un territori d’abast planetari sense un mínim consens cultural. Al llarg de la nostra investigació durem a terme una revisió de les principals aproximacions teòriques que s’han proposat per interpretar la naturalesa de les trobades culturals com ara la de l’aculturació, la hibridació o mestissatge, la transculturació o la circulació.

La nostra proposta consisteix a examinar, a partir d’algunes experiències concretes d’aquestes trobades, les possibilitats del concepte del camp cultural encunyat per Leo Frobenius i recuperat recentment per Thomas Dacosta Kaufmann. Entenem per camp cultural l’espai generat per a la circulació de persones, idees i artefactes. Amb això esperem demostrar que els límits de l’expansió de la monarquia hispànica no es van identificar tant amb les seves fronteres polítiques com amb la seva àrea d’influència cultural.

Investigador principal:Joan-Lluís Palos

Integrants:

  • Attilio Antonelli
  • Francesco Benigno
  • Joana Fraga
  • Joan-Lluís Palos
  • Joan-Pau Rubiés
  • Fernando Sánchez Marcos
  • Magdalena S. Sánchez
  • Verónica Salazar
  • Diego Sola
  • Paola Volpini

Per més informació, cliqueu aquí.

Categoriés:

Responses are currently closed.