Recerca

REDIF · Xarxes d’informació i fidelitat: els mediadors territorials en la construcció global de la Monarquia d’Espanya (1500-1700)

Publicat per Història Moderna el dimarts , juny 16, 2020

REDIF · Xarxes d’informació i fidelitat: els mediadors territorials en la construcció global de la Monarquia d’Espanya (1500-1700)

Projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Ref.PID2019-110858GA-I00.

Durada: 2020-2023.

Presentació:

Imatge-perfil-ub-redif-2Aquest projecte reflexiona sobre els sistemes polítics complexos, dominats per la presència d’interessos concurrents, i la importància que té per al seu funcionament l’accés a un flux continu d’informacions sobre els subjectes a governar. El nostre objecte d’anàlisi és la Monarquia d’Espanya dels segles XVI i XVII, que ofereix una perspectiva privilegiada per a l’anàlisi d’aquestes dinàmiques. El projecte vol dur a terme un estudi sistemàtic dels agents que, en el camp del govern de les comunitats locals i del patronat regi eclesiàstic, van contribuir a la construcció global de la Monarquia, complementant l’acció d’altres actors polítics (com virreis, governadors i consells superiors) i aconseguint una transmissió de missatges més directa entre els súbdits i el rei. Per desenvolupar el nostre estudi realitzarem una base de dades dels agents cívics i religiosos, en què es ressalten els territoris de procedència, les xarxes de contactes, les múltiples religiositats, les coincidències en els mateixos espais de poder, la producció de textos i els resultats (personals o col·lectius) de les seves estades a la cort o a la cúria romana. Aquesta informació constitueix la base al voltant de la qual es mouran les anàlisis i les reflexions de l’equip internacional d’investigadors que constitueix el projecte.

Investigadors principals: 

Integrants:

 • Anna Busquets Alemany
 • José Araneda
 • Atzín Baena
 • Carlos María Birocco
 • Flavia Tudini
 • Jorge Díaz Ceballos
 • Manfredi Merluzzi
 • Marina Torres Trimállez
 • Mathias Ledroit
 • Miquel Fuertes Broseta
 • Pau Pibernat Soler
 • Yanchao Yuan
 • Ye Junyang

Pàgina web: www.ub.edu/redif

Categoriés:

Responses are currently closed.