Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Pla estratègic Universitat de Barcelona Horitzó 2020 Imatge de diagramació
Español English Horitzó 2020 UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Horitzó 2020 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
L’Horitzó 2020
Presentació
Objectius
Antecedents
Grups de treball
Novetats
Documents
Planificació estratègica
Participeu-hi
 
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Secretaria General

horitzo2020@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 
L’Horitzó 2020: objectius
Novetats
Es publica el Pla estratègic de la
Facultat de Geologia
espaciador  

Horitzó 2020
El projecte Horitzó 2020 té com a objectiu, en el marc del sistema universitari de Catalunya, altament cohesionat i competitiu internacionalment, fer de la Universitat de Barcelona una de les institucions més reconegudes en l’àmbit europeu pels ensenyaments de prestigi i qualitat, per l’alt nivell científic i pel caràcter innovador, perquè es converteixi en una universitat de referència global amb vista al 2020.

Es tracta de fer un esforç de reflexió, a llarg termini i amb un doble abast, que es portarà a terme en el marc de la UB:

  • D’una banda, cal emprendre una veritable reforma interna que permeti que la UB es consolidi com una universitat de referència a escala europea.
  • De l’altra, convé influir en el procés de presa de decisions i en les polítiques de govern pel que fa al futur del sistema universitari, a partir d’una reflexió rigorosa sobre els reptes i les necessitats de les universitats, que cobreixi en part una greu mancança de definició de política universitària.

El procés de planificació estratègica se centra en els objectius estratègics següents:

  • En l’àmbit de l’ensenyament, la UB com a resultat de la completa convergència europea de l’espai europeu d’educació superior.
  • En l’àmbit de la recerca, la UB com a universitat científica i emprenedora en l’espai europeu de recerca i innovació.
  • En l’àmbit dels recursos humans i de l’organització, promoure el relleu generacional del personal acadèmic i d’administració i serveis de la UB.
  • En l’àmbit del finançament i la governança, desenvolupar la gestió de recursos a la UB i facilitar el retiment de comptes.
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Comunicació
Última actualització o validació: 18.02.2009