Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

barra-superior.jpg

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

Imatge de diagramació

 

RESUM DADES RECERCA IAFI

 

 
 
Investigació en Anŕlisi Financera i de la Incertesa

IAFI

 

 

IAFI RECERCA

IAFI INNOVACIÓ

 

Fruit de l'activitat desenvolupada des de 1994 per un grup de professors i professores de l'Ŕrea de Matemŕtica Financera del Departament de Matemŕtica Econňmica, Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona, l'any 1999 es constitueix IAFI, Investigació en Anŕlisi Financera i de la Incertesa, com a grup de recerca de la Universitat de Barcelona.

L'activitat principal d'IAFI estŕ orientada a la investigació i a l'assessorament en temes financers. Consta de dues branques: Recerca (IAFI Recerca), constituďda pel grup de recerca de la Universitat de Barcelona que li dóna nom, i Desenvolupament i Innovació (IAFI Innovació), creada l'any 2000 per a la transferčncia de coneixements i orientada al benefici social, amb un decidit propňsit de mantenir una relació més directa amb el món empresarial en l'ŕmbit de la Consultoria i la Formació.