Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa
Presentació

IAFI (Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa) és un grup de recerca adscrit al Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona, del qual l'activitat principal està orientada a la investigació. Les seves activitats s'aglutinen en tres grans blocs:
  1. L'àrea de consultoria i assessorament a empreses i institucions públiques i privades en operacions de finançament i d'inversió.
  2. L'àrea de formació, mitjançant l'organització d'un seminari anual sobre Finances, i la participació i col·laboració en cursos, masters...
  3. L'àrea de recerca, tant bàsica com aplicada, amb l'elaboració de Documents de Treball propis, la participació en diversos projectes finançats, la publicació d'articles en revistes especialitzades i l'assistència dels seus membres a congressos de reconegut prestigi en el camp financer.
El nucli d'IAFI està format per doctors i llicenciats que formen part del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, amb una col·laboració, que esdevé permanent, de doctors i professors d'altres estudis i universitats, d'estudiants de doctorat, i de professionals vinculats a l'àmbit econòmic i financer.

Amb aquest gran nombre d'investigadors IAFI abasta sis línies de recerca:

  1. Valoració i gestió del risc d'actius financers i d'intangibles
  2. Anàlisi financera del Dret
  3. Selecció de Carteres financeres
  4. Memòria, Temps i Incertesa Financera
  5. Avaluació i anàlisi de Operacions d'Inversió
  6. Gestió, avaluació i mesura del risc i del sistema financers

Contacta amb nosaltres en:

   Grup de Recerca IAFI
   Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
   Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
   Universitat de Barcelona

 
   Avda. Diagonal 690            08034 Barcelona
          España

   Tfn: +34 93 402 19 53
   Fax: +34 93 403 48 92
    iafi@ub.edu


   
                                                                                                                        Plànol de la ciutat


Comentaris: iafi@ub.edu